Ozanımız' ın
ölümünden kısa bir
süre önce sazıyla
Kuran'ın bazı
surelerinin üzerine
Türkçe deyişler
söyleme amaçlı
çalışmalar yaptığını
ve evinde buna dair
bir kaset hazırladığını
biliyormuydunuz ?