Ozanımız'ın
türkü sözlerinin,
türk edebiyatında
'sekiz kitap'
gibi tükenmez bir
' kaynak '
oluştuduğunu
biliyormuydunuz ?