...Bu yol çok yolcular
gördü, Gültekinler Gülsümler. Biz Hakkı
severek yandık, sevmeyenler bilsinler.
Verdiğiniz bu duman sanma ki bizi boğar.
Bir Pir Sultan
kurban olur, yüzbin
Mahzuni doğar!