...Tarihde hiç bir
Ozanın sözünü, bu kötü
olmuş diye, başka bir
ozan değiştirmemiştir.
Bir memleketin
türküsünü yapan
o kanunlarla yarışamaz.
Kanunlar değişir!
Türküler değişmez!
Allahın kelamı gibidir Türküler...