Ozanımız' ın
yazdığı kitapların
uluslar arası edebi
tartışmalara konu
olduğunu ve 1998
yılında dünyanın,
yaşayan üç büyük
ozanı arasında
birinci sırayı aldığını
biliyormuydunuz ?