...Bizim tarlalarımız elimizi yer, hava yer, güneş yer, mevsim yer, hükümet yer,
devlet yer.
Halbuki biz onun bir parçasıyız, yer de yer, kader yer köyümü,
köyüm bu Türkiye'nin
bir parçası
Berçenek köyüdür...