Ozanımız' ın
vefatından kısa bir
süre önce hastanede, vucudunda ve
organlarında, O na yıllar evvel yapılan
işkencelerin izlerinin doktorlar tarafından
tespit edildiğini
biliyormuydunuz ?