Ozanımız'ın,
62 yıllık yaşamı
sürecinde,
altmışı aşkın
Albüm
( kaset ve taşplak )
yaptığını ve
türkülerinin sayısının
bini geçtiğini
biliyormuydunuz ?