...
Fezalim söylerse
aşk ile coşan,
Sabır kılıcını
ehli ile kuşan,
Erenler ceminde
kaynayıp pişen,
Hakikat babında
yolsun ya selma.
-Aşık Fezali-